hand_1920x540.jpg
 
 

Skarp kommunikation
løfter jeres forretning

Hvad er vigtigt for jer? Og hvorfor? Jeres værdier og mål er afsættet for at analysere jeres kommunikation, så jeg kan hjælpe jer med at skærpe brandet, sælge produktet eller finde de vigtigste fortællinger om virksomheden.

Skarpere kommunikation løfter jeres forretning. Og det bliver sjovere at gå på arbejde, når I forstår og udnytter potentialet og de konkrete greb i storytelling. Også de økonomiske.

 

En køreplan
En god kommunikationsstrategi skaber en gennemtænkt og sammenhængende kommunikation, fordi den udstikker linjerne for, hvem du skal kommunikere med, hvor og hvordan du skal gøre det og hvornår.
Den definerer konkrete indsatsområder og aktiviteter, og indeholder en køreplan for, hvornår de skal udføres.


Fra ide til resultat

IdeResultat.jpg

Ambitioner – jeres ideer og mål

Hvad er vigtigt for jer? Hvem er drømmekunden? Og hvorfor? Ønsker I større synlighed og mere gennemslagskraft.? Vil I forstås bedre jeres kunder eller borgerne?
Eller have hjælp til at være skarpere på jeres brand og stille skarpt på kernen i jeres forretning. Måske har i brug for at omsætte jeres værdier til konkrete fortællinger?
Eller give alle medarbejdere i kommunikationsafdelingen et fælles sprog for arbejdet med den gode fortælling.

Analyse – det I gør
Status. Vi analyserer jeres kommunikation. Hvordan kommunikerer I i dag, og hvordan virker det? Jeg læser for eksempel udvalgte tekster. Eller leder en workshop for udvalgte medarbejdere.

Muligheder – det I kan gøre
Med afsæt i det I gør, laver Mellem Linjerne en kommunikationsplan med forslag til, hvordan I får mest mulig effekt med mindst mulig indsats. Hvad er de vigtigste budskaber til hvem?
Skal medarbejderne have konkrete redskaber til at skrive bedre mails eller rapporter?
Skal I have fokus på hvilke kundecases, der præsenterer virksomheden bedst? Eller have nye kommunikationskanaler i spil?

Handling – få det til at ske
Kommunikationsplanen føres ud i livet. Produktion af alt fra nyhedsbreve til kundecases, pressemeddelelser, hjemmeside og film. Eller kurser for medarbejdere.  Implementering.

Resultat – i mål
I er blevet mere synlige, kommunikerer skarpere og mere forståligt. Ambitionerne er indfriet og i er i mål. Et godt fundament for nye mål.


Inspiration fra fremtiden 

Fremtid.jpg

Står I som mange andre organisationer og virksomheder over for modsatrettede krav og forventninger og et behov for at skabe udvikling, retning og innovation, så er det en god ide at inddrage fremtidsforskning. Det er en metode og et effektivt redskab til at forberede sig på en uvis fremtid. Og et kreativt og strategisk supplement til nutidens analyser og strategiplaner. 

Sammen med fremtidsforsker Anne-Marie Dahl fra Futuria har jeg udviklet konceptet "Kommunikation til fremtiden". En skræddersyet workshop, hvor vi kombinerer værktøjerne fra fremtidsforskerens og kommunikationsrådgiverens forskellige værktøjskasser og arbejder med fremtidens udfordringer og muligheder i forhold til netop jeres organisation. 

Fra tendenser til konkrete historier

I får et oplæg om de væsentligste megatrends og modtendenser i samfundet,  og vi arbejder med at finde nye tilgange til fremtidens mange forandringer og modsætninger. 

Vi starter med det store fremtidsbillede, og ender med de konkrete fortællinger, som I kan arbejde videre med allerede i morgen.

En workshop varer typisk 1 dag, men kan strække sig fra 3 timer til 2 dage, hvor vi går mere i dybden med jeres fremtid og jeres kommunikation.

Jeres udbytte

  • Fælles bevidsthed i hele organisationen om jeres værdier og strategi for kommunikationen. Fra reception og sælger til kommunikationschef og ledelse.

  • Forståelse for de mest markante udviklingstendenser i fremtiden.

  • Indsigt i det nye mediebilledes muligheder og faldgruber.

  • En værktøjskasse til at tænke kommunikation og de rigtige historier ind i hele jeres organisation.